Skip to main content

VOLVOSELEKT gebruikte auto's


(Internet) Privacy beleid - Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation (Volvo) respecteert en beschermt de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, zal in hoofdzaak worden gebruikt om u te bezorgen wat u hebt gevraagd en in tweede instantie om onze producten en service te verbeteren. Daartoe wordt de informatie op doelgerichte wijze aangewend.

Verzamelde informatie wordt niet vrijgegeven aan personen buiten Volvo Car Corporation, onze dealers of andere partners die in opdracht van ons een bepaalde service leveren. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en kan aanvankelijk overal ter wereld, binnen of buiten de Europese Unie, worden opgeslagen of verwerkt.

U hebt het individuele recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en die zonodig te wijzigen; u hebt ook het recht om te eisen dat wij deze informatie niet gebruiken. Wij doen alles wat praktisch mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Merk op dat bijzondere wetgeving in bepaalde domeinen zoals beveiliging en financiën ons kan verbieden dergelijke informatie te leveren.

Hebt u specifieke vragen waarop u geen antwoord kunt vinden, stuur die dan naar persdata@volvocars.com


Klik hier voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de inhoud en gebruik van de website www.volvocars.nl.


Wat zijn de voordelen voor mij dat Volvo mijn informatie verzameld?

Met deze informatie wil Volvo het volgende bereiken:

  1. Het werken met de website te vergemakkelijken doordat u bepaalde informatie slechts één keer hoeft in te voeren.
  2. Het helpt ons u sneller van informatie te voorzien.
  3. Het helpt ons de informatie relevanter te maken voor u.
  4. U helpen makkelijker diensten of informatie van Volvo te vinden.
  5. Het gebruik van informatie om de site te verbeteren.
  6. Het evalueren van bepaalde trends in de website en het gebruik ervan.
  7. U attent maken op nieuwe producten, speciale aanbiedingen, geactualiseerde informatie en andere nieuwe diensten die Volvo voor u interessant acht. Indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, laten wij eventueel andere bedrijven toe om rechtstreeks contact met u op te nemen.

Welke informatie kan door de Volvo website verzameld worden?

Volvo wenst u zoveel mogelijk controle te geven over uw persoonlijke gegevens. In principe kunt u Volvo op het Net bezoeken zonder ons te zeggen wie u bent of informatie over uzelf te geven. Soms hebben wij echter gegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres. Wij willen dat u dit weet vooraleer wij informatie over u verzamelen via het Internet.

Wij verzamelen echter alleen persoonlijke gegevens die rechtstreeks met u kunnen worden geassocieerd nadat u een registratieproces hebt doorlopen.

Zelfs voor het registreren verzamelen wij anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is een courante standaardprocedure voor elke website op het Internet. De verzamelde informatie identificeert u niet persoonlijk maar kan ons helpen voor marketingdoeleinden en om het verbeteren van onze service.

Indien u Volvo via het Internet persoonlijke informatie ter beschikking stelt die wij nodig mochten hebben om b.v. met u te corresponderen, orders te verwerken of abonnementen aan te bieden, dan laten wij u steeds weten dat wij deze informatie zullen gebruiken. Wenst u dat deze informatie niet wordt gebruikt om in de toekomst contact met u op te nemen, dan zullen wij die wens respecteren.


Hoe verzamelt en bewaart Volvo deze informatie?

De site kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen: rechtstreeks door ze u te vragen (via een registratieformulier) of door automatisch informatie over uw bezoek aan deze site te registreren. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens verzamelen omtrent uw bezoek aan de site of de keuzes registreren die u hebt gemaakt.
Informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die is beschermd door een combinatie van fysische en technische maatregelen. Deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek.


Hoe lang bewaart Volvo de informatie?

Volvo slaat de informatie op in een beveiligde omgeving zolang wij dit nodig achten om u beter van dienst te kunnen zijn en optimaal aan uw wensen tegemoet te komen. Bovendien kan de wet ons verplichten informatie gedurende een bepaalde periode op te slaan.

Hoe opgeslagen informatie over u kan worden gewijzigd of bijgewerkt, verneemt u bij de betreffende vraag in dit deel.


Waar worden u persoonlijke gegevens opgeslagen?

Volvo is wereldwijd in veel landen actief. Om onze klanten overal een optimale service te kunnen garanderen, beheren wij onze websites vanaf sites vanuit verschillende vestigingen verspreid over de wereld.


Waarom verzamelt Volvo deze informatie?

Wij hebben deze informatie nodig om u een nog betere service te kunnen verlenen; op die manier kunnen wij producten en diensten immers beter afstemmen op uw specifieke wensen en behoeften.


Waar leidt dit beleid toe?

Dit beleid geldt voor websites die zijn bedoeld voor particuliere klanten en niet voor professionele bezoekers.


Volvo's toezegging met betrekking tot de privacy van kinderen.

De privacy van kinderen beschermen is belangrijk. Daarom verzamelen en bewaren wij nooit informatie op onze website van kinderen waarvan wij weten dat ze jonger zijn dan 13 zonder de ouders om toestemming te vragen en laten wij kinderen nooit alleen deelnemen wanneer ze meer persoonlijk identificeerbare informatie verschaffen dan nodig is om aan de activiteit deel te nemen. Desgewenst kunnen ouders de informatie of vraag van hun kind nakijken of laten wissen.


Cookies

Zogenaamde "cookies" kunnen worden gebruikt om u bepaalde informatie van een website te bezorgen. Een cookie staat voor een aantal gegevens, een bestand dat niet meer is dan een lijn tekst die een website naar uw browser stuurt en dit vervolgens opslaat op uw systeem. Sommige pagina's van de Volvo website werken met cookies zodat wij u bij een volgend bezoek aan onze website nog beter kunnen dienen. Zo kan een cookie bijvoorbeeld voorkomen dat u reeds verstrekte informatie opnieuw moet invoeren.

Volvo Cars Nederland (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die namens Volvo Cars Nederland opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.


Persoonlijk profiel

Elke geregistreerde klant heeft een uniek persoonlijk profiel. Aan elk profiel is een uniek persoonlijk identificatienummer toegekend, zodat wij er zeker van zijn dat alleen u toegang hebt tot uw profiel.

Bij het registreren maken wij uw profiel aan, kennen u een persoonlijk identificatienummer toe en sturen dit eventueel in de vorm van een cookie terug naar uw harde schijf. Deze code is uitsluitend voor u bestemd. Het is uw paspoort om vlot naar alle Volvo websites te surfen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld sites bezoeken zonder eerst tal van registratieformulieren te hoeven invullen met informatie die u al hebt verstrekt. Zelfs bij het veranderen van computer hoeft u zich niet opnieuw te registreren wanneer u zichzelf identificeert met uw registratie-ID.

Uw klantenprofiel kan ook worden gebruikt om de website voor u te personaliseren.


Hoe kan ik mijn eigen gegevens corrigeren?

Sommige Volvo websites werken met registratiepagina's die u toelaten om persoonlijke informatie die u reeds hebt verstrekt te bekijken en bij te werken. In andere gevallen kunt u dan weer uw abonnement op een service opzeggen. Om persoonlijke informatie die u vroeger al op een Volvo website hebt verstrekt te corrigeren, volgt u de aangegeven procedure.


Hoe zit het met internet & site beveiliging?

Het Internet is geen beveiligd systeem en dus dient u altijd opletten met informatie die u on-line verstrekt.

Persoonlijke gegevens die op Volvo sites worden verzameld, worden opgeslagen in beveiligde omgevingen die voor het publiek niet toegankelijk zijn. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld de overdracht van credit cardnummers, worden de persoonlijke gegevens voor de transactie versleuteld met behulp van de nodige beveiligingstechnologie.


Welke mogelijkheden heb ik wanneer ik mij registreer?

Indien u beslist zich te registreren, kunt u bepalen of u achteraf nog door Volvo wenst te worden gecontacteerd. Indien u niet wilt dat Volvo over andere zaken rond Volvo producten, programma's, evenementen of diensten met u communiceert, dan dient u de juiste optie te kiezen.

Deze aanbiedingen kunnen u worden toegestuurd via e-mail, gewone post, telefoon of andere kanalen naar keuze.


Wat gebeurt er wanneer ik er voor kies mij niet te registreren?

Wenst u zich niet te registreren of persoonlijke informatie te geven, dan kunt u meestal toch nog de meeste Volvo websites gebruiken. Delen waarvoor registratie is vereist, zijn dan evenwel niet beschikbaar.

Zelfs indien u zich niet registreert, verzamelen wij soms anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Deze informatie identificeert u niet persoonlijk maar kan ons helpen voor marketingdoeleinden of het verbeteren van onze service.


Onder welke omstandigheden zou deze Privacy Policy niet kunnen werken?

Behalve rechtstreeks informatie verstrekken via een Volvo website, kunt u ook persoonlijke informatie verstrekken tijdens chatsessies, e-mailverkeer of de bulletin board service op Volvo websites. Het privacybeleid geldt niet voor dergelijke vormen van persoonlijke gegevensoverdracht. Wees altijd voorzichtig met het verstrekken van persoonlijke gegevens via dergelijke kanalen.


Hoe kan ik u bereiken?

Indien u vragen hebt omtrent ons privacybeleid of de verwerking van persoonlijke gegevens door Volvo, neem dan contact met ons op via: persdata@volvocars.com